Despre proiect

Proiectul „Centrul Comunitar Integrat Ciceu” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” vizează implementarea unor măsuri de dezvoltare locală privind reducerea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Ciceu, județul Harghita prin înființarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) care va oferi îmbunătățirea calității și accesului la servicii de asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire pentru copii, respectiv pentru adulți și vârstnici, contribuind la diminuarea decalajului social și creșterea calității vieții a 500 persoane vulnerabile din punct de vedere social, economic și al sănătății.

0
Persoane

Modelelul de intrevenție folosit în cadrul proiectului este cel al serviciilor comunitare furnizate prin ”Centrul Comunitar Integrat Ciceu” înființat care va genera diminuarea disparităților în accesarea serviciilor de asistență socială, de educație, ocupare, de sănătate și de locuire de către persone vulnerabile din punct de vedere socio-economic sau a sănătății și alte categorii de persoane cu situație materială bună.

Grupul țintă vizat va fi format din 200 de persoane vârstnice, 68 de copii și tineri cu vârsta între 4-15 ani, 60 de tineri cu vârsta între 15-24 ani care nu sunt cuprinși în nici o formă de educați și nici nu au un loc de muncă, 42 de persoane cu dizabilități și copii cu cerințe educaționale speciale, 120 de persoane adulte care nu au loc de muncă, respectiv 10 persoane de etnie romă (copii și adulți).

0
Persoane vârstnice
0
Copii
0
Tineri
0
Copii cu dizabilități
0
Adulți fără loc de muncă
0
Romi

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 925.549 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a implementa măsuri de dezvoltare locală privind reducerea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Ciceu, județul Harghita prin înființarea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) care va contribui la îmbunătățirea calității și accesului la servicii de asistență socială, educație, sănătate, ocupare și locuire pentru 500 persoane vulnerabile.

Proiectul este implementat de UAT COMUNA CICEU in parteneriat cu ASOCIAȚIA „CARITAS - ASISTENȚĂ SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA.