Activități

Centru de zi pentru persoane vârstnice

Prevenirea excluziunii sociale sau marginalizării a 200 persoane vârstnice care la un moment dat se pot afla într-o situație de dificultate, singurătate, abandon, lipsă de sprijin psiho-social prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de socializare, recreere și petrecerea timpului liber, consiliere socială, suport emoțional, consiliere psihologică, activități socio-medicale, medicale și consiliere juridică prin serviciile oferite în cadrul CCI.
Serviciul de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice înființat prin proiect are drept scop prevenirea și/sau limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viața socială și cultivarea relațiilor interumane.

Centru socio-educațional

Creșterea accesului a 68 de copii cu vârsta de 4-15 ani din comuna Ciceu, care provin din familii care se găsesc în situații de risc socio-educațional, la programe educaționale remediale și non-formale de dezvoltare personală în vederea prevenirii abandonul școlar și rezultatelor școlare slabe ale copiilor. Se vor asigura accesul copiilor la servicii socio-medicale de logopedie și consiliere psihologică, servicii medicale, și la activităţi de educaţie remedială, recreere și petrecerea timpului liber, socializare, de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă a copilului.

Centru socio-medical

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei Ciceu prin reducerea disparităților privind accesul la servicii de sănătate între indivizi la nivelul comunitățiii prin asigurarea accesului la servicii medico-sociale centrate pe prevenire (facilitarea accesului la servicii medicale de bază și specializate gratuite si consiliere psihologică, respectiv campanii de prevenire a bolilor pentru 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere socio-economic și al stării de sănătate.

Cantina socială și locuințe sociale temporare

Asigurare accesului la servicii sociale prin cantina social pentru 100 de persoane, copii și adulți, vulnerabile din punct de vedere economic și în caz de urgență la locuințe sociale temporare de urgență pentru minim 2 familii (max 4 adulți și 4 copii) care trăiesc în condiții de locuit ce periclitează siguranța și sănătatea lor și/sau se confruntă cu violență în familie.

HUB vocațional

Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii incluzive prin participarea la programe de informare si consiliere ocupaționala, sprijin în cautare a unui loc de munca, respectiv susținerea antreprenoriatului prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și consultanță în afaceri prin HUB vocational pentru minim 180 de persoane tineri cu vârsta între 15-24 ani (60) în special cei necuprinși în nici o formă de educație sau fără loc de muncă și adulți (120), în special fără loc de muncă.

Formare continuă management proiect

Formarea personalului proiectului, 25 persoane, personal didactic, experți angajați în proiect, voluntari, implicați în activitățile Centrului Comunitar Integrat prin workshopuri tematizate în vederea creșterii calității serviciilor furnizate şi workshopuri de educare pentru 100 de membri de familie ai beneficiarilor proiectului sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.