Tevékenység

Nappali foglalkoztató központ idősek számára

Célja, 200 idős személy társadalmi kirekesztettségének megelőzése. Itt olyan személyekről beszélünk, akik nehéz helyzetbe kerülhetnek, magányosak, elhagyatottak, pszicho-szociális támogatás nélkül vannak. Ezek számára megoldást nyújthat a nappali szocializáció, rekreációs és szabadidős tevékenységek, szociális tanácsadás, érzelmi támogatás, pszichológiai tanácsadás, szocio-gyógyászati tevékenységek, orvosi és jogi tanácsadás.
A projekt által létrehozott Idősek Nappali Központjában az idősek számára nyújtott szocializációs és szabadidős szolgáltatás célja, hogy megelőzze és/vagy korlátozza azokat a nehéz és kiszolgáltatott helyzeteket, amelyek marginalizálódáshoz vagy társadalmi kirekesztéshez vezethetnek, elősegítve az idősek társadalmi életben való részvételét és az interperszonális kapcsolatok ápolását.

Szociálpedagógiai központ

Csíkcsicsó községben 68 (4-15 év közötti) társadalmi és oktatási szempontból veszélyeztetett családból származó gyerek számára a javító és nonformális személyiségfejlesztő oktatási programokhoz biztosít hozzáférést, a lemorzsolódás és az alacsony iskolai teljesítmény megelőzése érdekében. A gyermekek számára hozzáférést biztosítanak szociális-orvosi szolgáltatásokhoz, mint a logopédia és a pszichológiai tanácsadás, az orvosi szolgáltatások, valamint a gyógypedagógia, a rekreáció és a szabadidő, a szocializáció és az önálló életvezetési készségek fejlesztése érdekében.

Szociális orvosi központ

Csíkcsicsó község lakossága egészségi állapotának javítása azáltal, hogy közösségi szinten csökkentik az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén az egyének között fennálló egyenlőtlenségeket, a megelőzésre összpontosító orvosi-szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával. 500 társadalmi-gazdasági és egészségügyi szempontból kiszolgáltatott személy számára az ingyenes alap- és szakorvosi szolgáltatásokhoz és pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférés megkönnyítése, betegségmegelőzési kampányok.

Szociális konyha és ideiglenes szociális szükséglakás

A szociális konyhán keresztül 100 gazdaságilag kiszolgáltatott gyermek és felnőtt számára szociális konyhához való hozzáférés biztosítása, valamint vészhelyzet esetén legalább 2 család (legfeljebb 4 felnőtt és 4 gyermek) számára ideiglenes szociális szükséglakás biztosítása, akik biztonságukat és egészségüket veszélyeztető lakhatási körülmények között élnek és/vagy családon belüli erőszaknak vannak kitéve.

Szakmai HUB

A HUB-on keresztül legalább 180 főnek (60 fő 15-24 év közötti nem tanuló vagy munkanélküli fiatalnak, valamint 120 nem foglalkoztatott felnőttnek) a foglalkoztatáshoz és a karrierépítéshez való egyenlő hozzáférés lesz biztosítva a befogadó munkaerőpiac megteremtése érdekében, valamint a szakmai információs és tanácsadási programokban való részvétel, az álláskeresés támogatása, a vállalkozói készségek fejlesztése és üzleti tanácsadással történő vállalkozói támogatás révén.

Folyamatos menedzsment képzés

A projekt munkatársainak (25 főnek), oktatóknak, a projektben részt vevő szakértőknek, az Integrált Közösségi Központ tevékenységeiben részt vevő önkénteseknek a képzése tematikus műhelyfoglalkozásokon keresztül fog megvalósulni a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása érdekében. Ugyanakkor oktatási műhelyek szervezése a projekt kedvezményezettjeinek 100 családtagja vagy törvényes képviselője, valamint a gyermekeket gondozó egyéb személyek számára.