• 01.
  • 02.
  • 03.

Centru de zi pentru persoane vârstnice

Prevenirea excluziunii sociale sau marginalizării a 200 persoane vârstnice.
Mai mult...

Centru socio-educațional

Creșterea accesului a 68 de copii, care provin din familii care se găsesc în situații de risc socio-educațional, la programe educaționale remediale și non-formale de dezvoltare personală.
Mai mult...

Centru socio-medical

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei Ciceu prin reducerea disparităților privind accesul la servicii de sănătate.
Mai mult...

Cantina socială și locuințe sociale temporare

Asigurare accesului la servicii sociale prin cantina social pentru 100 de persoane și în caz de urgență la locuințe sociale temporare de urgență.
Mai mult...

HUB vocațional

Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale.
Mai mult...

Formare continuă management proiect

Formarea personalului proiectului, 25 persoane, personal didactic, experți angajați în proiect, voluntari, implicați în activitățile Centrului Comunitar Integrat.
Mai mult...

Date generale proiect

Valoarea totală a proiectului: 925.549€
Beneficiar proiect: Comuna Ciceu Partener 1: Caritas Asistență Socială Partener 2: Școala Ginazială Kájoni János

Susținători